IBR: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

IBR: definicja

Kolejny, bardzo często używany żargonowy skrót to IBR, z angielska Independent Business Review.

Jest to narzędzie używane do oceny kondycji finansowej, ale też i organizacyjnej np. przedmiotu transakcji – również w sytuacji inwestycji w distressed assets.

IBR z reguły przygotowują firmy doradcze, i bywa on wykorzystywany do podejmowania strategicznych decyzji również w postępowaniach upadłościowych czy restrukturyzacyjnych. (Czytaj także: Book building: definicja.)

Przykładowe użycie pojęcia IBR:

Przykładowe użycie to np. stwierdzenie: „Inwestor nam się wykruszył, gdy zobaczył nasz IBR – musimy popracować nad poprawą efektywności”.

 

Resolution Regime: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Resolution Regime: definicja

Kolejne pojęcie z żargonu restrukturyzacyjno-upadłościowego to „Resolution Regime„, czasem również używane w skrócie „BRR” – od Banking Resolution Regime.

Oznacza ono wprowadzone unijną Dyrektywą w sprawie restrukturyzacji banków, mechanizmy przymusowej restrukturyzacji tych jednostek, tak aby zapobiec skutkom kryzysu finansowego (Czytaj także: Bail-in: definicja).

Dyrektywa ta została następnie transponowana do polskiego porządku prawnego w ustawie z dnia 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Przykładowe użycie pojęcia Resolution Regime:

Przykładowe użycie sformułowania to np. pytania w ramach Zarządu: „Jaki mamy plan jeśli nasz główny bank finansujący wejdzie w Resolution Regime? Warto zaplanować dywersyfikację na tym polu zawczasu”.

Default: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Default: definicja

Na rynku obligacji często można spotkać się z żargonowym określeniem „default” dla sytuacji, w której emitent nie wykupił terminowo obligacji.

Taka sytuacja jest częsta w kontekście upadłościowo-restrukturyzacyjnym, gdyż emitenci przeżywający problemy finansowe, niestety powszechnie nie wykupują w terminie obligacji. (Czytaj także: IBR: definicja).

Przykładowe użycie pojęcia default:

Przykładowe użycie to np. pytanie: „Co robimy? Obligacje naszego dłużnika są po raz kolejny w defaulcie – kto wie, jak zachowają się w przypadku upadłości”

Udział mec. Karola Tatary w posiedzeniu podkomisji Sejmowej

  

Mec. Karol Tatara w podkomisji Sejmowej

Informujemy, że w dniu 04.07.2019 r. mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął udział w posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej ds. projektu nowelizacji prawa upadłościowego – druk sejmowy nr 3480.

Nowelizacja istotnie zmienia przepisy dot. upadłości konsumenckiej, ale również pre-pack i kwestie związane ze sprzedażą przedsiębiorstw w postępowaniach upadłościowych.

Zapraszamy również do przeczytania artykułu Mateusza Paliana w Doradcy Restrukturyzacyjnym.

White Wash: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

White Wash: definicja

Również w procedurach restrukturyzacyjnych można spotkać żargonowe określenia używane na co dzień w prawie spółek, a do takich zaliczamy White Wash, czy też procedurę White Wash.

Jest to określenie na uregulowaną na gruncie polskich regulacji w art. 345 KSH procedurę finansowania nabycia akcji własnych przez Spółkę. (Czytaj także: Book building: definicja).

Przykładowe użycie pojęcia White Wash:

Przykładowe użycie w kontekście restrukturyzacyjnym to np. stwierdzenie: „Domagamy się sprecyzowania warunków, pod jakimi Państwa spółka będzie w stanie nabyć akcje własne, z zachowaniem procedury White Wash„.