Mec. Paweł Kuglarz bierze udział w INSOL Europe EECC 2023

  

Mec. Paweł Kuglarz z naszego International Desk bierze udział w międzynarodowej Konferencji INSOL Europe EECC 2023, odbywającej się w Wilnie w dniach 18-19.05.

Mec. Kuglarz weźmie udział w dyskusji panelowej na temat Propozycji Dyrektywy harmonizującej niektóre aspekty prawa upadłościowego – ogłoszonej przez Komisję Europejską.

Pan Mecenas jest członkiem grupy ekspertów Komisji pracującej nad Propozycją i planowaną Dyrektywą.