MoU: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest MoU?

Skrót MoU oznacza Memorandum of Understanding, czyli żargonowo protokół ustaleń.

Jest to dokument z reguły podpisywany przez obie strony np. transakcji dot. przyszłych czynności i pewnego podziału kompetencji. (Czytaj także: DIP: definicja).

Przykładowe użycie pojęcia Memorandum of Understanding:

Przykładowe użycie to np. zapytanie: „Czy mamy podpisany MoU? Dlaczego druga strona nie przyspiesza ich prac, być może mają problemy płynnościowe…”

Zatwierdzenie układu w IDM S.A.

  

Udział Kancelarii Tatara w zatwierdzeniu układu w IDM S.A.

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 24.09.2019 r. zgromadzenie wierzycieli spółki IDM S.A. w upadłości układowej – posiadającej uprzednio licencję maklerską – przyjęło układ zgodnie z propozycjami układowymi Zarządu Spółki. Za układem opowiedziała się zdecydowana większość (ponad 98%) z głosujących wierzycieli.

Zasługi naszych Prawników

Ponadto, w dniu 17.10.2019 r. Sąd upadłościowy zatwierdził przedmiotowy układ. IDM S.A. w upadłości układowej od samego początku projektu, czyli przygotowania i złożenia w 2014 r. wniosku o ogłoszenie upadłości doradza nasza Kancelaria, a wśród zaangażowanych Prawników należy wymienić mec. Karola Tatarę oraz mec. Mateusza Paliana.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym podmiotom za współpracę przy tym projekcie, a Spółce gratulujemy dzisiejszego sukcesu, oczekując na zatwierdzenie przyjętego układu, a następnie jego wykonanie.

Przeczytaj również, jak wyglądała obrona Członka Zarządu przez Kancelarię Tatara.

Udział mec. Karola Tatary w Kongresie FinReg

  

Kongres FinReg 2019 i udział mec. Karola Tatary

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 17.10.2019 r. mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął udział w panelu nt. obligacji w ramach VI Kongresu Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2019, organizowanego przez Instytut Allerhanda.

Wystąpienie mec. Karola Tatary

W swoim wystąpieniu mec. Tatara skupił się na upadłościowo-restrukturyzacyjnych aspektach związanych z emitowaniem lub inwestowaniem w obligacje, a także poruszył nowe możliwości jakie dają instrumenty Prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego, a w tym przygotowaną likwidację (pre-pack).

Przeczytaj również o pomocy Kancelarii Tatara w zatwierdzeniu układu w IDM S.A.

Procedura stop the clock: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest Procedura stop the clock?

Przybliżamy Państwu żargonowe wyrażenie na procedurę stosowaną w trakcie zgłoszenia zamiaru koncentracji np. do Komisji Europejskiej, gdzie możliwe jest tzw. stop the clock – czyli dosłownie zatrzymanie zegara, aby uzyskać więcej czasu na doprecyzowanie czy wyjaśnienie pewnych informacji zawartych w zgłoszeniu antymonopolowym

Wyrażenie ma też swój kontekst restrukturyzacyjny, gdyż może dotyczyć także inwestycji w zagrożone aktywa. (Czytaj także: DIP: definicja).

Przykładowe użycie pojęcia stop the clock:

Przykładowe użycie to np. komunikat: „Od 1,5 miesiąca negocjujemy już z Komisją Europejską w sprawie fuzji z Y. Warto zastosować procedurę stop the clock„.

Kancelaria z sukcesem broni Członka Zarządu

  

Obrona Członka Zarządu przez Kancelarię Tatara

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria z sukcesem reprezentowała Członka Zarządu, przeciwko któremu został skierowany wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Postępowanie w sprawie było wielowątkowe i skomplikowane, aczkolwiek Sąd rozpoznający wniosek oddalił go w całości, podzielając argumentację Kancelarii co do występowania w rzeczywistości konfliktu korporacyjnego między byłymi wspólnikami spółki, odnośnie której dodatkowo Kancelaria doradzała Członkowi Zarządu w złożeniu wniosku i ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, a także co do braku podstaw do orzeczenia zakazu, jak też próby nadużycia instytucji zakazu przez wnioskodawcę.

Zaangażowanie doświadczonych Prawników

W projekt zaangażowani byli mec. Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, oraz Mateusz Kaliński, LL.M. – prawnik, pod nadzorem mec. Karola Tatary – radcy prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego.

Przeczytaj również o wystąpieniu mec. Karola Tatary podczas Kongresu FinReg 2019.

DIP: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest DIP?

Skrót DIP to w żargonie restrukturyzacyjnym nic innego jak Debtor in Possession, czyli specyficzna instytucja prawa amerykańskiego, gdzie upadły działa i funkcjonuje w obrocie pomimo ogłoszenia upadłości.

Szczególnie często skrót ten używa się jako DIP Financing – czyli możliwość finansowania takiej sytuacji i działalności.

Wśród polskich regulacji, najbardziej zbliżona konstrukcyjnie wydawała się dawna upadłość z możliwością zawarcia układu, jednak w słownictwie żargonowym nierzadko na każde nowe finansowanie używa się skrótu DIP Financing. (Czytaj także: Procedura stop the clock: definicja).

Warto dodać, że finansowanie takie jest bardzo rozbudowane w USA.

Przykładowe użycie pojęcia DIP:

Przykładowe użycie tego sformułowania to: „Mamy naszego dłużnika w DIP, pytanie czy możemy cokolwiek od niego wyegzekwować z zabezpieczeń?”.