Fraud: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

on

Co to jest fraud?

Wyrażeniem często używanym do określenia dłużnika, który nie ma realnego majątku, a jego czynności były dokonywane z pokrzywdzeniem wierzycieli jest „fraud„. (Czytaj także: DIP: definicja).

Fraud – co to znaczy?

Zwrot ten oznacza „oszustwo” lub (w potocznym znaczeniu) „przekręt„. Występuje np. w zwrotach: „Ten dłużnik to kompletny fraud, nie ma co wierzyć w jego zapewnienie o możliwości wykonania układu” itp.

artykuly