DIP: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

on

Co to jest DIP?

Skrót DIP to w żargonie restrukturyzacyjnym nic innego jak Debtor in Possession, czyli specyficzna instytucja prawa amerykańskiego, gdzie upadły działa i funkcjonuje w obrocie pomimo ogłoszenia upadłości.

Szczególnie często skrót ten używa się jako DIP Financing – czyli możliwość finansowania takiej sytuacji i działalności.

Wśród polskich regulacji, najbardziej zbliżona konstrukcyjnie wydawała się dawna upadłość z możliwością zawarcia układu, jednak w słownictwie żargonowym nierzadko na każde nowe finansowanie używa się skrótu DIP Financing. (Czytaj także: Procedura stop the clock: definicja).

Warto dodać, że finansowanie takie jest bardzo rozbudowane w USA.

Przykładowe użycie pojęcia DIP:

Przykładowe użycie tego sformułowania to: „Mamy naszego dłużnika w DIP, pytanie czy możemy cokolwiek od niego wyegzekwować z zabezpieczeń?”.

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego