Postępowanie o zatwierdzenie układu – sposób na szybką restrukturyzację zobowiązań

on

Z dotychczasowego doświadczenia Kancelarii wynika, że najszybszym i najbardziej efektywnym z postępowań restrukturyzacyjnych, wprowadzonych od 01.01.2016 r. ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, jest postępowanie o zatwierdzenie układu.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

W uproszczeniu polega ono na samodzielnym zbieraniu przez dłużnika głosów wierzycieli nad zaproponowanymi warunkami układu przewidującego restrukturyzację zobowiązań, który (po jego przegłosowaniu) jest następnie zatwierdzany przez sąd restrukturyzacyjny. Postępowanie to jest zatem w znacznej mierze postępowaniem pozasądowym i dzięki temu szybkim, w którym rola sądu sprowadza się w praktyce wyłącznie do zatwierdzenia zawartego przez dłużnika układu.

Przeprowadzenie tego procesu wymaga jednak zaangażowania przez dłużnika doradcy restrukturyzacyjnego posiadającego licencję Ministra Sprawiedliwości, pełniącego funkcję nadzorcy układu, który m.in. wspiera dłużnika w przygotowaniu propozycji układowych, negocjacjach z wierzycielami i zbieraniu głosów w sprawie układu. Wybór osoby doradcy restrukturyzacyjnego zależy wyłącznie od dłużnika.

Zatwierdzenie układu – korzyści

Zawarcie z wierzycielami układu w ramach postępowania o zatwierdzenie układu jest dla dłużnika korzystne również ze względów podatkowych, a jego zatwierdzenie przez sąd jest jedną z przesłanek uwolnienia się przez członków zarządu od osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Nasza Kancelaria z powodzeniem doradzała Klientowi w jednym z pierwszych tego rodzaju postępowaniach w Polsce, gdzie cała procedura zakończyła się w 3 miesiące (łącznie z wykonaniem zawartego układu), a czas pomiędzy złożeniem wniosku przez Klienta, a zatwierdzeniem układu przez Sąd wyniósł zaledwie 11 dni.

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

artykuly