Kiedy warto przeprowadzić upadłość konsumencką?

on

Zastanawiając się nad odpowiednim momentem do złożenia wniosku o upadłość konsumencką, trzeba mieć na względzie, iż przesłanką ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność, czyli utrata zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, choć inaczej niż w przypadku przedsiębiorców wystarczające jest posiadanie tylko jednego wierzyciela. Oznacza to, że jeżeli dłużnik nie jest w stanie spłacać nawet stosunkowo niskiego zadłużenia, to warto rozważyć złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Upadłość konsumencka i jej cele

Zasadniczym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie. Upadły w okresie ustalonym przez Sąd (nie dłuższym niż 3 lata) będzie spłacał część zobowiązań stosowanie do swoich możliwości, a następnie po wykonaniu planu spłat reszta długów zostanie umorzona.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości wiąże się jednak z daleko idącymi konsekwencjami a zatem decyzja o złożeniu wniosku powinna być poprzedzona staranną analizą sytuacji faktycznej i prawnej.

Do konsekwencji tych zaliczamy np. utratę domu lub mieszkania na skutek ich sprzedaży przez syndyka w postępowaniu (Syndyk musi sprzedać majątek dłużnika na spłatę jego zobowiązań), jak też przymusowej akceleracji zobowiązań, co oznacza, że wszystkie zobowiązania stają się natychmiast wymagalne, dotyczy to zwłaszcza kredytów. Zgodnie z przepisami całość zadłużenia (w tym przyszłych rat kredytu) może być dochodzona przez banki. Skutku natychmiastowej wymagalności nie można odwrócić, nawet w sytuacji umorzenia postępowania upadłościowego na wniosek konsumenta, a należy pamiętać, iż po umorzeniu postępowania dłużnika nie chroni już zakaz prowadzenia egzekucji przez wierzycieli, dlatego decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości należy podejmować z rozwagą. W konkretnym przypadku, być może korzystniej będzie wstrzymać się ze złożeniem wniosku, jeżeli dłużnik z pomocą np. rodziny jest w stanie mimo wszystko poradzić sobie z długami.

Każdy przypadek wymaga tutaj indywidualnej oceny sytuacji konsumenta i realnych możliwości płatniczych.

Na temat rosnącej liczby upadłości konsumenckiej i przedsiębiorców pisaliśmy także w naszym artykule na blogu.

artykuly