Sytuacja obligatariuszy w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym – wstęp

on

W ostatnim czasie przez media przewinęła się dyskusja na temat sytuacji obligatariuszy w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Sytuacja obligatariusza w razie upadłości

Zakres reprezentacji przez Kuratora dla obligatariuszy:

W szczególności, celowe wydaje się zwrócenie uwagi na zakres reprezentacji przez Kuratora dla obligatariuszy w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Okazuje się, że jest on różny, dlatego, że:

  • zgodnie z art. 483 i 484 ustawy – Prawo upadłościowe, Kurator jest ustanawiany dla reprezentowania obligatariuszy zabezpieczonych rzeczowo na majątku upadłego emitenta obligacji.
  • Natomiast w świetle art. 362 ust. 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, Kuratora ustanawia się dla wszystkich obligatariuszy, również w przypadku gdy zostały wyemitowane zarówno obligacje zabezpieczone, jak i niezabezpieczone.

Jakie prawa i obowiązki ma obligatariusz?

Obligatariusz nie jest jednak skazany na bycie reprezentowanym przez Kuratora, gdyż tak dla postępowania upadłościowego (z mocy art. 484 ust. 1 PU), jak i w postępowaniach restrukturyzacyjnych (na zasadzie art. 363 ust. 1), po dopuszczeniu do udziału w postępowaniu przez Sędziego-Komisarza, możliwa jest tzw. indywidualna reprezentacja. Konieczne jest jednak w takim przypadku wykazanie praw z obligacji na rzecz indywidualnego obligatariusza. Istotne jest, że nie może to być jedynie wskazanie, czy też opisanie swojego statusu, ale udowodnienie (wykazanie), że posiada się obligacje. (Czytaj także: Postępowanie upadłościowe etapy).

artykuly