Coraz więcej upadłości przedsiębiorców i konsumentów. Konsekwencje.

on

Coraz więcej upadłości – zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów – co z tego wynika?

W ostatnim czasie można zaobserwować liczne opracowania wskazujące na rysujący się trend zwiększenia liczby ogłaszanych upadłości:

Trend ten nakłada się czasowo na procedowanie planowanego dalszego zliberalizowania upadłości konsumenckiej (rządowy projekt ustawy jest w konsultacjach publicznych), co może doprowadzić do organizacyjnej zapaści Sądów Upadłościowych. Z tych względów, pojawiają się – zasadne w naszej ocenie – postulaty przeniesienia upadłości konsumenckich do Wydziałów Cywilnych Sądów Rejonowych, które są bliżej obywatela, i w zdecydowanej większości są przygotowane merytorycznie i organizacyjnie do obsłużenia znacznej liczby spraw upadłościowych konsumenckich. Również ciekawy jest pomysł umożliwienia pełnienia funkcji syndyka w takich postępowaniach komornikom sądowym.

Konieczne usprawnienia

Wydaje się, że powyższe usprawnienia są nie tylko potrzebne, ile wręcz konieczne, aby nie doprowadzić do paraliżu coraz bardziej otwartej upadłości konsumenckiej.
Będzie to też miało bezpośrednie przełożenie na sprawność prowadzonych postępowań upadłościowych przedsiębiorców jak też postępowań restrukturyzacyjnych, których liczba również wzrasta.

Generalnie, można dostrzec, że prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne zaczyna działać, co jednak wymaga sprawnego i szybkiego podejmowania decyzji przez wyspecjalizowane Sądy. Bez tej sprawności, ucierpieć może cała gospodarka, dla której zjawisko ogłaszanych upadłości lub restrukturyzacji ma również korzystne skutki, przy zachowaniu zagwarantowanej w przepisach polityki tzw. drugiej szansy.

artykuly