Hardening period: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

on

Co to jest Hardening period?

Zwrot „hardening period” w kontekście restrukturyzacyjnym oznacza dosłownie „utwardzanie” lub „okres na utwardzenie” – co dotyczy głównie bezskuteczności czynności prawnych, np. zdziałanych w ciągu roku przed dniem zgłoszenia wniosku o upadłość.

Po upływie hardening period, nie można np. w trybie prawa upadłościowego uznać za bezskuteczne zawarcia ugody lub zrzeczenia się roszczenia. (Czytaj także: MoU: definicja.)

Przykładowe użycie pojęcia hardening period:

Przykładowe użycie to np. rozmowa: „Jutro musimy złożyć wniosek o upadłość? – Dlaczego? – Ponieważ inaczej skończy się hardening period i bez procesu nie ubezskutecznimy ugody z Nowakiem”.

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego