MoU: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

on

Co to jest MoU?

Skrót MoU oznacza Memorandum of Understanding, czyli żargonowo protokół ustaleń.

Jest to dokument z reguły podpisywany przez obie strony np. transakcji dot. przyszłych czynności i pewnego podziału kompetencji. (Czytaj także: DIP: definicja).

Przykładowe użycie pojęcia Memorandum of Understanding:

Przykładowe użycie to np. zapytanie: „Czy mamy podpisany MoU? Dlaczego druga strona nie przyspiesza ich prac, być może mają problemy płynnościowe…”

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego