Cashpooling: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

on

Co to jest Cashpooling?

Cashpooling, to nie tylko żargonowe wyrażenie często opisujące sytuacje rozwiązań finansowych dla grup kapitałowych, ale również nazwa instrumentu finansowego oferowanego przez Banki lub inne instytucje finansowe.

Na czym polega?

Cashpooling polega bowiem na prowadzeniu rachunku bankowego dla jednego podmiotu (pool leadera) z opcją bilansowania jego sald przez inne podmioty, ale z jednej grupy. Inaczej cashpooling to umowa o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową lub umowa konsolidacji rachunków bankowych. (Czytaj także: Follow-up: definicja).

Przykładowe użycie pojęcia cashpooling:

Przykładowe użycie to np. stwierdzenie: „nasza płynność pozostaje niezagrożona, a w razie czego skorzystamy z cashpoolingu„.
slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego