Delisting: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

on

Delisting: definicja

Co to jest delisting? Określeniem powszechnie używanym w obrocie, a zaczerpniętym z języka angielskiego jest również delisting. W wolnym tłumaczeniu zejście z giełdy, a ustawowo: zniesienie dematerializacji akcji.

Delisting ma znaczenie w sytuacjach upadłościowych, gdyż po upływie 6-ciu miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości, dochodzi do przymusowego zniesienia dematerializacji akcji(Czytaj także: Cash sweep: definicja).

Przykładowe użycie przedmiotowego zwrotu delisting:

  • „Czy tego chcemy, czy nie, za 2 miesiące mamy ustawowy delisting z GPW”.
slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego