Soft commitment: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

on

Witamy po pewnej przerwie w cyklu Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego! Ostatnio natknęliśmy się na zwrot odnoszony do inwestorów, również związany z nabywaniem aktywów od podmiotów niewypłacalnych.

Soft commitment: definicja

Co to jest soft commitment? Soft commitment – lub czasem samo commitment – to określenie używane dla wskazania swego rodzaju miękkiego zobowiązania do osiągnięcia pewnych rezultatów zamierzenia inwestycyjnego, np. nabycia do określonej daty aktywów od Syndyka. Nie jest to stricte zobowiązanie w sensie prawnym, jako wiążący stronę obowiązek, ale instrument miękki, stąd ciężko oddać pełne znaczenie tego terminu, zatem jest używany w obrocie w wersji anglojęzycznej. (Czytaj także: Delisting: definicja.)

 

Przykładowe użycie pojęcia soft commitment:

  • Czy dostaliście maila odnośnie naszego soft commitment dla nabycia akcji sanowanej spółki X?
slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego