STCF: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

on

Co to jest STCF?

Przy ocenie czy to planu restrukturyzacyjnego, czy perspektyw nawet krótkofalowej poprawy efektywności finansowej i możliwości zaspokojenia wierzycieli, często używa się anglojęzycznego skrótu STCF, co oznacza: short-term cash flow, czyli krótkoterminowa prognoza płynności.

Jest to narzędzie pozwalające na ocenę sytuacji finansowej podmiotu w restrukturyzacji, choć jego zastosowanie jest znacznie szersze. (Czytaj także: Cram down: definicja).

Przykładowe użycie tego słowa:

Przykładowe użycie tego sformułowania to chociażby pytanie CEO do CFO: „Jak tam perspektywy krótkofalowej spłaty zadłużenia? Czy robiliśmy STCF, bo banki pytają?”.

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego