Rolnik będący konsumentem może ogłosić upadłość

on

Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, a jednocześnie prowadzącą gospodarstwo rolne i podlegająca z tego tytułu obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników w ramach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) posiada zdolność upadłościową jako konsument.

Upadłość gospodarstwa rolnego. Czy rolnik będący konsumentem może ogłosić upadłość?

Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe potwierdziła, że rolnicy także mogą zgłaszać wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nowelizacja ustawy z 2014 roku doprecyzowała krąg osób, wobec których może zostać ogłoszona upadłość konsumencka. Ustawa wprost zaliczyła do tego grona osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, a nie prowadzące innej działalności gospodarczej i zawodowej, tj. rolników.

Skutki likwidacji gospodarstwa rolnego

Rolnik wobec, którego została ogłoszona upadłość, skutkująca zakończeniem prowadzenia gospodarstwa rolnego, ma prawo zachować benefity wynikające z ubezpieczenia w KRUS. W tym celu konieczne jest wykazanie, że od rozpoczęcia opłacania składek do likwidacji gospodarstwa upłynęło 12 lat i 6 miesięcy oraz złożenie wniosku do właściwego oddziału KRUS o objęcie ubezpieczeniem, jeżeli rolnik nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu.

GZ/KP

artykuly