Nowa definicja niewypłacalności – dotyczy również konsumentów!

on

Nowe znaczenie niewypłacalności

Jedną z najistotniejszych zmian, którą do Prawa upadłościowego wprowadza Prawo restrukturyzacyjne jest zmiana definicji niewypłacalności. Ma to znaczenie również dla konsumentów, ponieważ podstawą ogłoszenia upadłości jest właśnie stan niewypłacalności dłużnika.

 

Zgodnie z nowymi przepisami, dotychczasowa przesłanka upadłości: niewykonywanie swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych została zastąpiona nową tj. utratą zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

 

Zmiana definicji niewypłacalności przekreśla aktualność przeważającej większości orzeczeń.

 

W nowelizacji wprowadzono również domniemanie (wzruszalne), zgodnie z którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.
Choć pojawiały się takie postulaty, dla osób fizycznych (czyli również konsumentów) nie wprowadzono przesłanki majątkowej, czyli przewyżki zobowiązań nad majątkiem dłużnika.

 

Zobacz również poprzedni wpis na naszym blogu: Rola syndyka w upadłości konsumenta

MK

artykuly