Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – od 01.01.2016 r. na formularzu

on
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami dot. upadłości konsumenckiej (art. 4912 ust. 3 zd. 2 PU (w brzmieniu od 01.01.2016 r.)) wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wnosi się na formularzu, którego wzór został ustalony w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości.
Ważne jest to, że niezłożenie wniosku na formularzu będzie skutkowało wezwanie do usunięcia braków formalnych, a zatem opóźni rozpoznanie sprawy.
Warto zatem zadbać, aby wniosek był złożony na specjalnym formularzu,

POBIERZ

MK

artykuly