Jakie cechy powinien mieć doradca restrukturyzacyjny?

on

Doradca restrukturyzacyjny to osoba, która może zostać Syndykiem, Zarządcą, Nadzorcą Sądowym lub Tymczasowym Nadzorcą Sądowym w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Jest to także osoba, która może świadczyć usługi doradztwa restrukturyzacyjnego, czyli polegające na pomocy – z reguły prawno-ekonomicznej – w zakresie tematów związanych z możliwą lub przewidywaną niewypłacalnością i jej różnymi aspektami.

Cechy, którymi powinien odznaczać się doradca restrukturyzacyjny:

Osoba taka powinna być dokładna, krytyczna, skrupulatna i dostrzegająca różnorakie interesy, oraz różnorodne potrzeby swoich Klientów, lub też osób/podmiotów które nadzoruje/którymi zarządza.

Niewątpliwie pożądaną cechą doradcy restrukturyzacyjnego jest także zdolność do szerszego spojrzenia na problem i umiejętności komunikacyjne oraz interpersonalne. Niejednokrotnie bowiem kłopoty związane z niewypłacalnością mają swoją przyczynę gdzie indziej, niż upatruje ich Klient.

Doradca restrukturyzacyjny – cechy dodatkowe, mile widziane

Co więcej, doradca powinien cechować się krytycyzmem, ale i wytrwałością – nierzadko postępowania, w których uczestniczy doradca restrukturyzacyjny są wielowątkowe, skomplikowane i długotrwałe. Zakres pracy, który trzeba wykonać również bywa bardzo znaczący, a w konsekwencji nie można zapomnieć o cesze pracowitości, dobrej organizacji wykonywanych zadań i odporności na stres.

artykuly