Distressed assets: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

on

Definicja słowa distressed assets

Kolejnym wyrażeniem żargonowym jest pojęcie „distressed assets„, którym określa się aktywa wystawione na sprzedaż po bardzo okazyjnej cenie, ze względu na konieczność ich szybkiego zbycia, zwane także aktywami zagrożonymi.

Pojęcie to pojawia się np. w kontekście Funduszy Inwestycyjnych lub inwestorów, którzy skupują tego rodzaju aktywa, licząc na zwiększenie ich wartości w przyszłości.

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego