Haircut: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

on

Definicja słowa haircut

Kolejnym wyrażeniem, które chcemy Państwu przybliżyć jest „haircut„.

W dosłownym tłumaczeniu sformułowanie to oznaczać może ścięcie włosów, jednak w środowisku związanym z restrukturyzacją tłumaczy się je jako zmniejszenie sumy należności/wierzytelności – lub prościej redukcję.

Zwrot ten występuje czasem w zestawieniu „take a haircut”, które oznacza zaakceptowanie redukcji wierzytelności.

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego