Warning: A non-numeric value encountered in /blog/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Witamy po pewnej przerwie w cyklu Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego! Ostatnio natknęliśmy się na zwrot odnoszony do inwestorów, również związany z nabywaniem aktywów od podmiotów niewypłacalnych.

Soft commitment: definicja

Soft commitment – lub czasem samo commitment – to określenie używane dla wskazania swego rodzaju miękkiego zobowiązania do osiągnięcia pewnych rezultatów zamierzenia inwestycyjnego, np. nabycia do określonej daty aktywów od Syndyka. Nie jest to stricte zobowiązanie w sensie prawnym, jako wiążący stronę obowiązek, ale instrument miękki, stąd ciężko oddać pełne znaczenie tego terminu, zatem jest używany w obrocie w wersji anglojęzycznej.

 

Przykładowe użycie tego słowa:

  • Czy dostaliście maila odnośnie naszego soft commitment dla nabycia akcji sanowanej spółki X?