Artykuł w Pulsie Biznesu z wypowiedziami mec. Tatary

on

W Pulsie Biznesu z dnia 17.07.2020 r. ukazał się artykuł red. Iwony Jackowskiej pt. Startują szybkie restrukturyzacje, z wypowiedziami mec. Karola Tatary – radcy prawnego i kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Z artykułem można zapoznać się pod linkiem:

Startują szybkie restrukturyzacje

W swoich wypowiedziach, mec. Tatara wskazał m.in., iż: Przeniesienie ciężaru postępowania z sądów restrukturyzacyjnych na doradców restrukturyzacyjnych, przy zachowaniu ochrony przedsiębiorcy typowej dla procedur sądowych, to jedna z kluczowych nowości. Może to odciążyć sądy w okresie, w którym prawdopodobnie przyjdzie im się zmierzyć ze zwiększoną liczbą postępowań, wynikającą z obecnego pogorszenia koniunktury gospodarczej, a także, że uproszczone postępowanie ma szansę stać się najsprawniejszym narzędziem restrukturyzacji.

Mec. Tatara skomentował, odnosząc się do wątku prowadzenia postępowania zasadniczo pozasądowo, co wpływa na fakt przyspieszenia całego procesu, zabezpieczając przy tym interesy wszystkich stron.

Nowe postępowanie może stać się impulsem do nowelizacji, gdyż należałoby rozważyć wprowadzenie takiego postępowania do prawa restrukturyzacyjnego na stałe, po zebraniu doświadczeń stosowania tej regulacji przez najbliższy rok.

Z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego można bowiem skorzystać tylko do 30 czerwca 2021 r.

aktualnosci