Oferta

Usługi dla sądów restrukturyzacyjnych
i upadłościowych

Od wielu lat indywidualnie, a także przy wykorzystaniu naszej spółki restrukturyzacyjnej Alerion sp. z o.o. (www.alerion.pl), na zlecenie sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pełnimy funkcje pozasądowych organów postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w szczególności syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy.

Dysponując doświadczonym i wyspecjalizowanym zespołem oraz niezbędnymi zasobami organizacyjno-technicznymi, jesteśmy w stanie kompleksowo wspierać sądy w prowadzeniu najbardziej wymagających postępowań.

Na stronie alerion.pl znajduje się aktualny wykaz postępowań, w których pełnimy funkcje syndyka, nadzorcy lub zarządcy.

Zachęcamy do zapoznania się
z naszymi referencjami

Oferta

Nasza oferta w zakresie prawa
upadłościowego i restrukturyzacyjnego