MREL: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

3 sierpnia, 2021

Żargonowy skrót MREL to nic innego jak minimum requirement for own funds and eligible liabilities i oznacza on z języka angielskiego: minimalny wymóg funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji, co ma znaczenie w przypadku określania spełnienia wskaźników dot. stabilności banków i systemu bankowego.

Czytaj także: setback – definicja

Jakie instrumenty mogą być zaliczane jako MREL określa obecnie prawo unijne a także ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

MREL – przykładowe użycie:

Przykładowe użycie to np. rozmowa: „Mamy spełnione wskaźniki MREL, czyli jesteśmy bezpieczni?”; „Tak, BFG raczej nie powinien mieć zastrzeżeń„.

Najnowsze wpisy

Archiwa