Oferta

Upadłość, w tym przygotowana
likwidacja (pre-pack)

W niektórych sprawach wszczynanie postępowania restrukturyzacyjnego wobec niewypłacalnego podmiotu jest niecelowe.

W takich przypadkach, jak również po nieudanej restrukturyzacji, dbając o bezpieczeństwo prawne kadry zarządzającej, doradzamy przy przygotowaniu oraz złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, a także wspieramy w toku całego postępowania upadłościowego, włączając w to sprawy wpadkowe – jak np. związane ze skargą pauliańską, reprezentację przed syndykiem czy sądem upadłościowym.

Nasze doświadczenie obejmuje również wnioski o przygotowaną likwidację, czyli pre-pack – doradzaliśmy m.in. w pierwszym w Polsce takim projekcie.

Przygotowana likwidacja (pre-pack) jest narzędziem dostępnym w postępowaniu upadłościowym, które umożliwia sprzedaż przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub istotnych aktywów na rzecz inwestora wskazanego przed dłużnika lub wierzyciela. Sprzedaż w pre-packu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, czyli nabywca kupuje przedmiot transakcji bez odpowiedzialności za zobowiązania upadłego.

Przygotowana likwidacja (pre-pack) jest narzędziem dostępnym w postępowaniu upadłościowym, które umożliwia sprzedaż przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub istotnych aktywów na rzecz inwestora wskazanego przed dłużnika lub wierzyciela. Sprzedaż w pre-packu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, czyli nabywca kupuje przedmiot transakcji bez odpowiedzialności za zobowiązania upadłego.

SCHEMAT PRE-PACKU W POLSCE

WEBINAR

Nowa dyrektywa upadłościowa na horyzoncie – wnioski dla dłużników i wierzycieli

Nasz Zespół na bieżąco monitoruje aktualne projekty zmian prawnych
w zakresie pre-packu, a jeden z naszych prawników – mec. Paweł Kuglarz jest ekspertem Komisji Europejskiej w pracach nad nową dyrektywą upadłościową, która dotyczy także kwestii przygotowanej likwidacji.

Paweł Kuglarz

Radca Prawny / International Desk

Doradcy Tatara i Wspólnicy przygotowują także analizy prawno-ekonomiczne w zakresie podstaw do ogłoszenia upadłości.

W ramach postępowania upadłościowego możliwe jest zawarcie układu w upadłości. Jest to rozwiązanie dla tych upadłych, którzy jednak mają perspektywę i możliwość wypracowania porozumienia z wierzycielami. Układ w upadłości może być dobrym instrumentem zachowania przedsiębiorstwa upadłego i jego nabycia lub przejęcia przez jednego z wierzycieli lub inwestora.

Jako kancelaria świadczymy również usługi dla wierzycieli – przykładowo reprezentujemy ich w radach wierzycieli, pełniąc również funkcję przewodniczącego rady.

Zachęcamy do zapoznania się
z naszymi referencjami

Oferta

Nasza oferta w zakresie prawa
upadłościowego i restrukturyzacyjnego