Artykuł w Pulsie Biznesu z wypowiedzią mec. Karola Tatary

on

Uprzejmie informujemy, że w środę 08.07.2020 r. w Pulsie Biznesu ukazał się artykuł pt. Uproszczona naprawa firmy: krok po kroku, autorstwa red. Sylwii Wedziuk.

Z artykułem można zapoznać się pod linkiem.

Mec. Tatara wskazał m.in., iż uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest obecnie najszybszą formą restrukturyzacji, a także, że Sądy nie będą podejmowały czynności, których bezwzględnie wykonywać nie muszą, a ciężar prowadzenia postępowania przejmą doradcy restrukturyzacyjni, oraz Wystarczy, że podpiszemy umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, przekażemy mu propozycje układowe, spis wierzytelności — również spornych — i obwieścimy otwarcie postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Od tego dnia jesteśmy objęci ochroną przed egzekucją i możemy przystąpić do próby zawarcia układu.

aktualnosci