Oferta

Najważniejsze obszary doradztwa

Nasze doradztwo i rekomendowane rozwiązania prawne są zawsze oparte o wcześniejszą, prawidłową diagnozę sytuacji i jak najlepsze zrozumienie biznesu Klienta.

Restrukturyzacja,
w tym układ likwidacyjny

Opracowujemy dla Klientów strategie restrukturyzacji – sądowej i pozasądowej. Zapewniamy profesjonalne doradztwo we wszystkich dostępnych postępowaniach restrukturyzacyjnych. Wspieramy Klientów w negocjacjach z kluczowymi wierzycielami. Proponujemy także nieszablonowe rozwiązania – jak np. układ likwidacyjny połączony z wykreśleniem podmiotu z KRS.

Upadłość, w tym przygotowana likwidacja (pre-pack)

Oferujemy profesjonalne przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości, dbając przy tym o bezpieczeństwo prawne kadry zarządzającej. Doradzamy wszystkim uczestnikom postępowania upadłościowego. Reprezentujemy Klientów przed tymczasowym nadzorcą sądowym, syndykiem, sądem upadłościowym. Posiadamy również duże doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o przygotowaną likwidację.

Inwestycje w aktywa
zagrożone (distressed
assets)

Doradzamy inwestorom oraz reprezentujemy ich w transakcjach nabycia aktywów w ramach postępowań upadłościowych lub restrukturyzacyjnych, szczególnie od syndyków lub w ramach układu likwidacyjnego.

Analizy/opinie prawne

Sporządzamy eksperckie analizy lub opinie prawne, zwłaszcza co do stanu niewypłacalności lub innych zagadnień prawnych występujących w toku postępowań restrukturyzacyjnych lub upadłościowych.

Upadłość konsumencka,
układ konsumencki

Przeprowadzamy audyty prawne przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Mamy także doświadczenie w prowadzeniu niszowego postępowania o zawarcie układu konsumenckiego, który może być ciekawą alternatywą dla ogłaszania upadłości konsumenckiej.

Obsługa procesu likwidacji spółek

Doradzamy również syndykom, zarządcom lub nadzorcom sądowym w toku prowadzonych przez nich postępowań.

Odpowiedzialność członków zarządu

Reprezentujemy członków zarządów we wszczętych przeciwko nim postępowaniach związanych z pełnieniem przez nich funkcji w organach spółek.

Usługi dla sądów restrukturyzacyjnych
i upadłościowych

Na zlecenie sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pełnimy także funkcje pozasądowych organów postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w szczególności funkcje syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy.

Referencje

Sprawdź opinie naszych Klientów

NASZE

Wyróżnienia

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu