Oferta

Upadłość konsumencka,
układ konsumencki

Wykorzystując nasze wszechstronne doświadczenie w postępowaniach upadłościowych, również z perspektywy syndyka masy upadłości, doradzamy także przy upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli w sytuacji tzw. upadłości konsumenckiej – zwłaszcza w postępowaniach dotyczących byłych przedsiębiorców lub członków zarządów.

Nigdy nie rekomendujemy pochopnego składania wniosków upadłościowych, a każda rekomendacja co do ich złożenia jest poprzedzana analizą konkretnej sytuacji Klienta i jego rodziny, ze wskazaniem wszystkich skutków i ryzyk, które mogą być dla nich istotne w związku z ogłoszeniem upadłości.

Co ważne, mec. Karol Tatara był zaangażowany jako ekspert zewnętrzny w pracach Zespołu Ministerstwa Sprawiedliwości związanych z nowelizacją prawa upadłościowego również w obszarze upadłości konsumenckiej.

Warto mieć na uwadze, że od pewnego czasu, dłużnik – konsument ma do dyspozycji postępowanie restrukturyzacyjne, tzw. układ konsumencki, który może być interesującą alternatywą dla ogłaszania upadłości konsumenckiej i tym samym uniknięcia negatywnych konsekwencji z nią związanych.

Zachęcamy do zapoznania się
z naszymi referencjami

Oferta

Nasza oferta w zakresie prawa
upadłościowego i restrukturyzacyjnego