Referencje

Poznaj opinie naszych Klientów

Pomogliśmy setkom Klientów – dłużnikom, inwestorom, wierzycielom, syndykom. Skupiając się na ich biznesowych celach wypracowaliśmy i wdrożyliśmy optymalne rozwiązania prawne, dopasowane do określonych potrzeb i sytuacji. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi referencjami.

 • InPost sp. z o.o. / Integer.pl S.A.

  Niniejszym potwierdzamy, że począwszy od 2017 r. prawnicy kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. („Kancelaria”) doradzali grupie InPost/Integer w szeregu projektach restrukturyzacyjnych z wykorzystaniem postępowań uregulowanych w ustawach: Kodeks spółek handlowych, Prawo restrukturyzacyjne i Prawo upadłościowe. Dzięki wsparciu Kancelarii, we wszystkich w/w projektach udało nam się osiągnąć zakładane cele biznesowe.

  InPost sp. z o.o. / Integer.pl S.A.

  Niniejszym potwierdzamy, że począwszy od 2017 r. prawnicy kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. („Kancelaria”) doradzali grupie InPost/Integer w szeregu projektach restrukturyzacyjnych z wykorzystaniem postępowań uregulowanych w ustawach: Kodeks spółek handlowych, Prawo restrukturyzacyjne i Prawo upadłościowe. Dzięki wsparciu Kancelarii, we wszystkich w/w projektach udało nam się osiągnąć zakładane cele biznesowe.

 • RUCH S.A.

  Niniejszym z przyjemnością potwierdzamy, że prawnicy kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. (,,Kancelaria”) doradzali spółce RUCH S.A. w projekcie restrukturyzacji spółki (,,Projekt”).
  W szczególności, w ramach Projektu Kancelaria przygotowała, wdrożyła oraz zrealizowała strategię restrukturyzacji. Współpracę przy tym Projekcie rozpoczęliśmy w 2017 r., i zakończyliśmy z sukcesem w 2020 roku. W ramach Projektu, prawnicy Kancelarii przeprowadzili m.in. dwa symultaniczne przyspieszone postępowania układowe, z wykorzystaniem instytucji układu częściowego oraz doprowadzili do prawomocnego zatwierdzenia przez Sąd układów.

  RUCH S.A.

  Niniejszym z przyjemnością potwierdzamy, że prawnicy kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. (,,Kancelaria”) doradzali spółce RUCH S.A. w projekcie restrukturyzacji spółki (,,Projekt”).
  W szczególności, w ramach Projektu Kancelaria przygotowała, wdrożyła oraz zrealizowała strategię restrukturyzacji. Współpracę przy tym Projekcie rozpoczęliśmy w 2017 r., i zakończyliśmy z sukcesem w 2020 roku. W ramach Projektu, prawnicy Kancelarii przeprowadzili m.in. dwa symultaniczne przyspieszone postępowania układowe, z wykorzystaniem instytucji układu częściowego oraz doprowadzili do prawomocnego zatwierdzenia przez Sąd układów.

 • Expondo Polska sp. z o.o. sp.k.

  Niniejszym z przyjemnością potwierdzamy, że prawnicy kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. („Kancelaria”) doradzali expondo Polska sp. z o.o. sp.k. w projekcie restrukturyzacji grupy kapitałowej Expondo („Projekt”). W szczególności, w ramach Projektu Kancelaria, we współpracy z doradcami prawnymi Wspólników Spółki, przygotowała, wdrożyła oraz zrealizowała strategię restrukturyzacji, oraz uczestniczyła w negocjacjach z kluczowymi wierzycielami objętymi układem częściowym, czyli bankami.

  Expondo Polska sp. z o.o. sp.k.

  Niniejszym z przyjemnością potwierdzamy, że prawnicy kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. („Kancelaria”) doradzali expondo Polska sp. z o.o. sp.k. w projekcie restrukturyzacji grupy kapitałowej Expondo („Projekt”). W szczególności, w ramach Projektu Kancelaria, we współpracy z doradcami prawnymi Wspólników Spółki, przygotowała, wdrożyła oraz zrealizowała strategię restrukturyzacji, oraz uczestniczyła w negocjacjach z kluczowymi wierzycielami objętymi układem częściowym, czyli bankami.

 • Mostostal zabrze

  Niniejszym z przyjemnością potwierdzamy, że prawnicy kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. („Kancelaria”) doradzali Mostostal-Zabrze S.A. w projekcie restrukturyzacji niektórych podmiotów z grupy kapitałowej oraz windykacji trudnych wierzytelności (,,Projekt”). Współpracę przy tym Projekcie rozpoczęliśmy w 2015 r., i trwa ona nadal. Potwierdzamy, że usługi Kancelarii były wykonywane należycie, przy dochowaniu najwyższej staranności i profesjonalizmu…

  Mostostal zabrze

  Niniejszym z przyjemnością potwierdzamy, że prawnicy kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. („Kancelaria”) doradzali Mostostal-Zabrze S.A. w projekcie restrukturyzacji niektórych podmiotów z grupy kapitałowej oraz windykacji trudnych wierzytelności (,,Projekt”). Współpracę przy tym Projekcie rozpoczęliśmy w 2015 r., i trwa ona nadal. Potwierdzamy, że usługi Kancelarii były wykonywane należycie, przy dochowaniu najwyższej staranności i profesjonalizmu…

 • H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

  Niniejszym z przyjemnością potwierdzamy, że zespół spółki restrukturyzacyjnej Alerion sp. z o.o. oraz prawnicy kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. („Kancelaria”) doradzali H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. w projekcie restrukturyzacji spółki („Projekt”).

  H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

  Niniejszym z przyjemnością potwierdzamy, że zespół spółki restrukturyzacyjnej Alerion sp. z o.o. oraz prawnicy kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. („Kancelaria”) doradzali H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. w projekcie restrukturyzacji spółki („Projekt”).

 • IDM S.A.

  Niniejszym z przyjemnością potwierdzam, że prawnicy kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. („Kancelaria”) doradzali IDM S.A. w projekcie restrukturyzacji grupy kapitałowej („Projekt”).

  IDM S.A.

  Niniejszym z przyjemnością potwierdzam, że prawnicy kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. („Kancelaria”) doradzali IDM S.A. w projekcie restrukturyzacji grupy kapitałowej („Projekt”).

 • Elsta sp. z o.o.

  Niniejszym z przyjemnością potwierdzamy, że prawnicy kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. („Kancelaria”) doradzali ELSTA sp. z o.o. w projekcie restrukturyzacji grupy kapitałowej („Projekt”). W szczególności, w ramach Projektu Kancelaria przygotowała, wdrożyła oraz zrealizowała strategię restrukturyzacji, oraz prowadziła negocjacje z kluczowymi wierzycielami.
  Współpracę przy tym Projekcie rozpoczęliśmy w 2019 r., i trwała ona do 2021 r.

  Elsta sp. z o.o.

  Niniejszym z przyjemnością potwierdzamy, że prawnicy kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. („Kancelaria”) doradzali ELSTA sp. z o.o. w projekcie restrukturyzacji grupy kapitałowej („Projekt”). W szczególności, w ramach Projektu Kancelaria przygotowała, wdrożyła oraz zrealizowała strategię restrukturyzacji, oraz prowadziła negocjacje z kluczowymi wierzycielami.
  Współpracę przy tym Projekcie rozpoczęliśmy w 2019 r., i trwała ona do 2021 r.

 • badura s.a.

  Niniejszym potwierdzamy, że Alerion sp. z o.o. (,,Alerion”), której członkami zarządu i wspólnikami są Karol Tatara radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, a także Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, pełniła funkcję zarządcy w postępowaniu sanacyjnym spółki Badura S.A., które to postępowanie zakończyło się zawarciem układu z wierzycielami, a następnie układ został prawomocnie zatwierdzony przez sąd restrukturyzacyjny. W dalszej kolejności, Alerion pełniła funkcję nadzorcy wykonania układu do czasu jego wykonania, co zostało stwierdzone przez właściwy sąd restrukturyzacyjny.

  badura s.a.

  Niniejszym potwierdzamy, że Alerion sp. z o.o. (,,Alerion”), której członkami zarządu i wspólnikami są Karol Tatara radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, a także Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, pełniła funkcję zarządcy w postępowaniu sanacyjnym spółki Badura S.A., które to postępowanie zakończyło się zawarciem układu z wierzycielami, a następnie układ został prawomocnie zatwierdzony przez sąd restrukturyzacyjny. W dalszej kolejności, Alerion pełniła funkcję nadzorcy wykonania układu do czasu jego wykonania, co zostało stwierdzone przez właściwy sąd restrukturyzacyjny.

 • SMEO S.A.

  Niniejszym potwierdzamy, że prawnicy kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. („Kancelaria”) oraz spółki restrukturyzacyjnej Alerion sp. z o.o. („Alerion”) doradzali SMEO S.A. („Spółka”) w projekcie restrukturyzacji połączonej z wejściem nowego inwestora („Projekt”).

  SMEO S.A.

  Niniejszym potwierdzamy, że prawnicy kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. („Kancelaria”) oraz spółki restrukturyzacyjnej Alerion sp. z o.o. („Alerion”) doradzali SMEO S.A. („Spółka”) w projekcie restrukturyzacji połączonej z wejściem nowego inwestora („Projekt”).

 • A. Blikle sp. z o.o.

  Działając w imieniu A. Blikle spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) niniejszym z przyjemnością potwierdzam, że zespół spółki Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka Alerion) oraz prawnict kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Krakowie (dalej: Kancelaria) skutecznie przeprowadził postępowanie restrukturyzacyjne Spółki w formie przyspieszonego postępowania układowego, z wykorzystaniem instytucji konwersji wierzytelności na udziały. Postępowanie zakończyło się skutecznym przyjęciem, a następnie prawomocnym zatwierdzeniem układu przez sąd resktrukturyzacyjny. Nasza współpraca rozpoczęła sikę jesienią 2020 r. i trwa również obecnie

  A. Blikle sp. z o.o.

  Działając w imieniu A. Blikle spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) niniejszym z przyjemnością potwierdzam, że zespół spółki Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka Alerion) oraz prawnict kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Krakowie (dalej: Kancelaria) skutecznie przeprowadził postępowanie restrukturyzacyjne Spółki w formie przyspieszonego postępowania układowego, z wykorzystaniem instytucji konwersji wierzytelności na udziały. Postępowanie zakończyło się skutecznym przyjęciem, a następnie prawomocnym zatwierdzeniem układu przez sąd resktrukturyzacyjny. Nasza współpraca rozpoczęła sikę jesienią 2020 r. i trwa również obecnie

 • SENTO S.A

  Niniejszym z przyjemnością potwierdzamy, że radca prawny i doradca restrukturyzacyjny Maciej Knopek („Nadzorca”) pełnił funkcje nadzorcy sądowego, a następnie nadzorcy wykonania układu w sprawie spółki z grupy SENTO S.A. w zakresie projektu restrukturyzacyjnego Atrium Park sp. z 0.0. („Projekt”).

  SENTO S.A

  Niniejszym z przyjemnością potwierdzamy, że radca prawny i doradca restrukturyzacyjny Maciej Knopek („Nadzorca”) pełnił funkcje nadzorcy sądowego, a następnie nadzorcy wykonania układu w sprawie spółki z grupy SENTO S.A. w zakresie projektu restrukturyzacyjnego Atrium Park sp. z 0.0. („Projekt”).

 • METALODLEW S.A.

  Działając w imieniu spółki METALODLEW S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka), niniejszym z przyjemnością potwierdzam, że zespół spółki Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka Alerion) oraz prawnicy kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Krakowie (dalej: Kancelaria) skutecznie przeprowadzili postępowanie restrukturyzacyjne Spółki.

  METALODLEW S.A.

  Działając w imieniu spółki METALODLEW S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka), niniejszym z przyjemnością potwierdzam, że zespół spółki Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka Alerion) oraz prawnicy kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Krakowie (dalej: Kancelaria) skutecznie przeprowadzili postępowanie restrukturyzacyjne Spółki.

 • Bolmet Recycling

  Niniejszym potwierdzamy, że kancelaria prawna Karol Tatara Kancelaria Radcy Prawnego (,,Kancelaria”) świadczyła na rzecz spółki BOLMET Recycling sp. z o.o. usługi doradztwa prawnego z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
  Potwierdzamy, że usługi Kancelarii zostały wykonywane należycie, przy dochowaniu najwyższej staranności i profesjonalizmu.
  Z powyższych względów, z przyjemnością rekomendujemy usługi Kancelarii w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

  Bolmet Recycling

  Niniejszym potwierdzamy, że kancelaria prawna Karol Tatara Kancelaria Radcy Prawnego (,,Kancelaria”) świadczyła na rzecz spółki BOLMET Recycling sp. z o.o. usługi doradztwa prawnego z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
  Potwierdzamy, że usługi Kancelarii zostały wykonywane należycie, przy dochowaniu najwyższej staranności i profesjonalizmu.
  Z powyższych względów, z przyjemnością rekomendujemy usługi Kancelarii w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

 • ATERIMA S.A.

  Niniejszym z przyjemnością potwierdzamy, że zespół kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. („Kancelaria”) doradzał spółce ATERIMA EUROPE sp. z o.o. („Spółka”) w projekcie restrukturyzacji Spółki i spółek z grupy kapitałowej ATERIMA S.A. („Projekt”).

  ATERIMA S.A.

  Niniejszym z przyjemnością potwierdzamy, że zespół kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. („Kancelaria”) doradzał spółce ATERIMA EUROPE sp. z o.o. („Spółka”) w projekcie restrukturyzacji Spółki i spółek z grupy kapitałowej ATERIMA S.A. („Projekt”).

 • OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W KRAKOWIE

  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie (,,OIRP”) niniejszym z przyjemnością potwierdza, że wspólnicy kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. (Kancelaria”) – mec. Karol Tatara – radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny oraz Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny przeprowadzili dla radców prawnych i aplikantów zrzeszonych w OIRP Kraków w dniu 20.04.2022 r. szkolenie z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wierzyciela, pt.: „Nowe postępowania o zatwierdzenie układu oraz planowane zmiany w prawie restrukturyzacyjnym”.

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W KRAKOWIE

  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie (,,OIRP”) niniejszym z przyjemnością potwierdza, że wspólnicy kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. (Kancelaria”) – mec. Karol Tatara – radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny oraz Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny przeprowadzili dla radców prawnych i aplikantów zrzeszonych w OIRP Kraków w dniu 20.04.2022 r. szkolenie z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wierzyciela, pt.: „Nowe postępowania o zatwierdzenie układu oraz planowane zmiany w prawie restrukturyzacyjnym”.

 • ENERGOPOL sp. z o.o.

  Niniejszym z przyjemnością potwierdzamy, że zespół kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. („Kancelaria”) doradzał Przedsiębiorstwu Budownictwa Inżynieryjnego ENERGOPOL sp. z o.o. w projekcie restrukturyzacji spółki („Projekt”).

  ENERGOPOL sp. z o.o.

  Niniejszym z przyjemnością potwierdzamy, że zespół kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. („Kancelaria”) doradzał Przedsiębiorstwu Budownictwa Inżynieryjnego ENERGOPOL sp. z o.o. w projekcie restrukturyzacji spółki („Projekt”).

 • Innoresearch Lab sp. z o.o.

  Działając w imieniu spółki Innoresearch Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka), niniejszym z przyjemnością potwierdzam, że zespół spółki Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka Alerion) oraz prawnicy kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Krakowie (dalej: Kancelaria) skutecznie przeprowadzili postępowanie restrukturyzacyjne Spółki.

  Innoresearch Lab sp. z o.o.

  Działając w imieniu spółki Innoresearch Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka), niniejszym z przyjemnością potwierdzam, że zespół spółki Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka Alerion) oraz prawnicy kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Krakowie (dalej: Kancelaria) skutecznie przeprowadzili postępowanie restrukturyzacyjne Spółki.

 • podesty.rentals

  Działając w imieniu spółki PODESTY.RENTALS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000559749 (dalej: Spółka), jako Prezes Zarządu Spółki z przyjemnością potwierdzam, że zespół spółki Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka Alerion) oraz prawnicy kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Krakowie (dalej: Kancelaria) skutecznie przeprowadzili postępowanie restrukturyzacyjne spółki PODESTY.RENTALS sp. z o.o.

  podesty.rentals

  Działając w imieniu spółki PODESTY.RENTALS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000559749 (dalej: Spółka), jako Prezes Zarządu Spółki z przyjemnością potwierdzam, że zespół spółki Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka Alerion) oraz prawnicy kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Krakowie (dalej: Kancelaria) skutecznie przeprowadzili postępowanie restrukturyzacyjne spółki PODESTY.RENTALS sp. z o.o.

 • KRAK – DRÓB

  Działając w imieniu własnym, ja Karolina Sadowska, niniejszym z przyjemnością potwierdzam, że zespół spółki Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka Alerion) oraz prawnicy kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Krakowie (dalej: Kancelaria) skutecznie przeprowadzili postępowanie restrukturyzacyjne mojej osoby jako przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Karolina Sadowska KRAK – DRÓB (dalej: Krak-Drób).

  KRAK – DRÓB

  Działając w imieniu własnym, ja Karolina Sadowska, niniejszym z przyjemnością potwierdzam, że zespół spółki Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka Alerion) oraz prawnicy kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Krakowie (dalej: Kancelaria) skutecznie przeprowadzili postępowanie restrukturyzacyjne mojej osoby jako przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Karolina Sadowska KRAK – DRÓB (dalej: Krak-Drób).

Oferta

Nasza oferta w zakresie prawa
upadłościowego i restrukturyzacyjnego

NASZE

Wyróżnienia

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu