Oferta

Analizy/opinie prawne

Kierujemy się zasadą, że najpierw diagnoza, potem terapia – tym bardziej, że procesy upadłościowe i restrukturyzacyjne cechują się nierzadko dużym stopniem skomplikowania. Dlatego też nasze rekomendacje dalszych działań są zawsze poprzedzone gruntowną analizą stanu faktycznego i prawnego, a także – na życzenie Klienta – analizą ekonomiczną danego podmiotu.

Oferujemy opracowanie eksperckich opinii prawnych uwzględniających kontekst ekonomiczny i biznesowy planowanych lub już podjętych działań oraz przedstawionych stanów faktycznych. Przygotowujemy zwłaszcza analizy prawno-ekonomiczne w zakresie niewypłacalności i podstaw do ogłoszenia upadłości.

Współpracujemy ze środowiskiem naukowym i akademickim, dlatego możemy pozwolić sobie również na zaoferowanie opinii profesorskich – opracowanych przez wiodących specjalistów prawa upadłościowego lub restrukturyzacyjnego.

Zachęcamy do zapoznania się
z naszymi referencjami

Oferta

Nasza oferta w zakresie prawa
upadłościowego i restrukturyzacyjnego