Oferta

Obsługa procesu likwidacji spółek

Obsługujemy wszystkich interesariuszy postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym także syndyków, zarządców lub nadzorców.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i obsłudze syndyków w dużych postępowaniach (w tym banków i SKOKów), na każdym etapie prowadzonego postępowania jesteśmy w stanie zaoferować usługi najwyższej jakości, dostosowane do indywidualnej sytuacji organów postępowania , także z uwzględnieniem dochodzenia czynności bezskutecznych wobec masy upadłości/masy sanacyjnej, weryfikacji wierzytelności – również niestandardowych, jak też reprezentacji przed sądem upadłościowym (restrukturyzacyjnym).

Zachęcamy do zapoznania się
z naszymi referencjami

Oferta

Nasza oferta w zakresie prawa
upadłościowego i restrukturyzacyjnego