Oferta

Odpowiedzialność członków zarządu

Zespół Tatara i Wspólnicy ma także doświadczenie w reprezentacji oraz tworzeniu strategii procesowych w przypadkach, gdy w grę wchodzi indywidualna odpowiedzialność członków organów – a w tym zwłaszcza członków zarządów na podstawie powództw z art. 299 Kodeksu spółek handlowych lub art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego, jak też w postępowaniach o przeniesienie odpowiedzialności podatkowej lub składkowej, opartych o art. 116 Ordynacji podatkowej.

Zapewniamy również obronę i reprezentację w postępowaniach o orzeczenie zakazu działalności gospodarczej (opartych o art. 373 i n. prawa upadłościowego) oraz obronę w postępowaniach karnych wszczętych na podstawie art. 586 KSH.

Zachęcamy do zapoznania się
z naszymi referencjami

Oferta

Nasza oferta w zakresie prawa
upadłościowego i restrukturyzacyjnego