Artykuł Prawników Kancelarii w Rzeczpospolitej

on

Z przyjemnością informujemy, że w dodatku „Orzecznictwo” do Rzeczpospolitej z dnia 15.07.2020 r. ukazał się artykuł Prawników naszej Kancelarii – mec. Karola Tatary – kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego i radcy prawnego oraz mec. Łukasza Treli – radcy prawnego.

Z artykułem można zapoznać się pod linkiem:

Obligatariusz, dłużnik i hipoteka

Tytuł pochodzi od Redakcji Rzeczpospolitej.

W artykule nasi Prawnicy komentują uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2020 r., sygn. III CZP 55/19, w której Sąd stwierdził: obligatariuszowi przysługuje legitymacja do dochodzenia od dłużnika rzeczowego zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką zabezpieczającą roszczenia z obligacji.

Interesującym wątkiem stanu faktycznego sprawy było oparcie się na stanie faktycznym dot. starej ustawy o obligacjach, z 1995 r., przy czym rozważania SN zachowały swoją aktualność.

aktualnosci