Oferta

Inwestycje w aktywa zagrożone
(distressed assets)

W związku z pełnieniem funkcji syndyka w postępowaniach upadłościowych, posiadamy duże doświadczenie w likwidacji majątku w ramach tych postępowań. Oferujemy również doradztwo dla inwestorów przy inwestycjach w tzw. zagrożone aktywa, w szczególności w transakcjach z syndykami lub zarządcami.

Pojawiające się w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych okazje inwestycyjne są tutaj istotnym czynnikiem zachęcającym do zakupów, a nasza rola wówczas sprowadza się do dbania o bezpieczeństwo prawne nabywcy oraz udział w negocjacjach z syndykiem i wierzycielami.

W obszarze inwestycji w distressed assets obsługujemy również inwestorów zagranicznych (szczególnie w językach angielskim i niemieckim).

Poniżej przedstawiamy wypowiedź mecenasa Karola Tatary odnoszącą się do problematyki inwestycji w aktywa zagrożone (materiał w języku angielskim):

Zachęcamy do zapoznania się
z naszymi referencjami

Oferta

Nasza oferta w zakresie prawa
upadłościowego i restrukturyzacyjnego