Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach kolejnego pre-packu z udziałem Kancelarii

on

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13.03.2017 r. syndyk upadłej spółki będącej klientem Kancelarii zawarł z inwestorem umowę sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego w formule przygotowanej likwidacji (pre-pack).

Co istotne, w tej sprawie wydanie funkcjonującego przedsiębiorstwa nabywcy – inwestorowi – zostało dokonane niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości i zatwierdzeniu warunków sprzedaży, a zatem została zachowana ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa, które było przedmiotem pre-packu. Od ogłoszenia upadłości do dnia zawarcia umowy upłynęło zaledwie 2 miesiące.

W negocjacjach umowy sprzedaży oraz na wcześniejszych etapach postępowania, Dłużnikowi – dużemu przedsiębiorstwu z branży okołogórniczej doradzał Zespół Kancelarii pod kierownictwem mec. Karola Tatary i mec. Mateusza Paliana.

aktualnosci