Przyjęcie układu częściowego z udziałem Kancelarii

on

Z satysfakcją informujemy, że Kancelaria doradzała w przyspieszonym postępowaniu układowym w ramach którego Klient zawarł układ częściowy.

Układ częściowy polega na objęciu układem jedynie niektórych zobowiązań, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika. Z reguły będą to wierzyciele finansowi lub np. leasingodawcy albo wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo.

Postępowanie toczyło się przed Sądem Restrukturyzacyjnym we Wrocławiu.

aktualnosci