Artykuł naukowy Prawników naszej Kancelarii- przejęcie umów

on

Z przyjemnością informujemy, że w najnowszym numerze pisma Doradca Restrukturyzacyjny (nr 6 [4/2016]) ukazał się artykuł prawników naszej Kancelarii – Mec. Karola Tatary, Mec. Łukasza Treli i Mateusza Kalińskiego, LL.M. pt.: „Przeniesienie praw i obowiązków z umów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w związku z jego sprzedażą w trakcie postępowania upadłościowego, w szczególności w ramach przygotowanej likwidacji (pre-pack)”

Artykuł dotyczy istotnego praktycznie zagadnienia dopuszczalności przejęcia praw i obowiązków z umów związanych z przedsiębiorstwem, będącym przedmiotem sprzedaży.

Autorzy stawiają tezę, że takie przejęcie jest dopuszczalne, zwłaszcza w przypadku sprzedaży w trybie przygotowanej likwidacji (pre-pack) i w sytuacji, w której głównym składnikiem przedsiębiorstwa są rozmaite stosunki zobowiązaniowe, bardziej niż prawo własności.

Zachęcamy do lektury!

aktualnosci