Otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Klienta Kancelarii

on

Uprzejmie informujemy, że 30.12.2016 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie sanacyjne wobec Klienta Kancelarii – dużej spółki z branży handlu metalami nieżelaznymi i ich surowcami. Sąd powołał też zarządcę masy sanacyjnej – doradcę restrukturyzacyjnego wskazanego przez Klienta we wniosku.

Kancelaria doradzała w/w Klientowi na etapie przygotowywania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz reprezentacji przed Sądem Restrukturyzacyjnym.

aktualnosci