Pierwszy pre-pack połączony z wydaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa nabywcy

on

Z przyjemnością informujemy, że postanowieniem z dnia 11 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach ogłosił upadłość w trybie przygotowanej likwidacji i zatwierdził warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika z branży energetycznej.

W dniu ogłoszenia upadłości inwestor dzięki opracowanej przez Kancelarię koncepcji przejął wprost od upadłego przy udziale syndyka zarządzanie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w oparciu o art. 56f ustawy – Prawo upadłościowe.

Dzięki koncepcji opracowanej przez Kancelarię zainteresowany inwestor miał możliwość współpracy przy prowadzeniu przedsiębiorstwa dłużnika już od momentu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz jego przejęcia do zarządzania z dniem ogłoszenia upadłości, dzięki czemu przy zaangażowaniu doświadczonej kadry menadżerskiej udało się w tym krytycznym momencie utrzymać przejmowany zakład w ruchu oraz przygotować je do inwestycji prorozwojowych.

Według najlepszej wiedzy Kancelarii jest to pierwszy tego rodzaju przypadek w Polsce.

Wyceny nabywanych w pre-packu aktywów na potrzeby przygotowanej likwidacji przygotowała kancelaria ekspercka Marcina Kubiczka (http://kubiczekm.com/).

aktualnosci