Kancelaria doradza przy distressed M&A

on

Informujemy, że Kancelaria doradzała Syndykowi masy upadłości spółki z branży budowniczej przy transakcji sprzedaży akcji spółki zależnej.

Podjęte działania, związane z uzyskaniem zgody Sędziego – Komisarza na sprzedaż akcji w trybie z wolnej ręki, oraz kompleksowe doradztwo transakcyjnej, pozwoliły na szybszą finalizację transakcji niż w przypadku poszukiwania nabywcy na zasadach ogólnych, dzięki czemu udało się uniknąć destabilizacji sytuacji finansowej i faktycznej przedsiębiorstwa spółki zależnej.

Dzięki przyjętej strategii możliwe było zachowanie w ruchu przedsiębiorstwa spółki zależnej oraz dokonanie sprzedaży jej akcji bez spadku ich wartości spowodowanego trwającym postępowaniem upadłościowym spółki – matki, a więc z korzyścią dla masy upadłości spółki dominującej.

W projekt zaangażowani byli mec. Karol Tatara – radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny oraz mec. Anna Czarnota – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, a także Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół.

aktualnosci