Zatwierdzenie układu w PPU dłużnika z udziałem Kancelarii

on

Informujemy, że Kancelaria doradzała dłużnikowi – dużej spółce świadczącej usługi w zakresie instalacji elektrycznych i automatyki dla przemysłu, w przyspieszonym postępowaniu układowym, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

W postępowaniu niedawno zatwierdzono układ, zawarty przez dłużnika z jego wierzycielami.

Specyfiką projektu było także negocjowanie oraz zawarcie szeregu umów około-restrukturyzacyjnych, zarówno z wierzycielami finansującymi jak i biznesowymi.

W projekt zaangażowany był mec. Tadeusz Grzesiak wraz z mec. Maciejem Knopkiem, pod nadzorem mec. Karola Tatary.

aktualnosci