Artykuł we Wprost z wypowiedzią Mec. Karola Tatary

on

Uprzejmie informujemy, że w numerze 4 (22-28 stycznia 2018 r.) tygodnika „Wprost” ukazał się artykuł Wielkie zbawienie bankrutów, w którym znalazły się wypowiedzi Mec. Karola Tatary – radcy prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego.

Mec. Tatara zwrócił uwagę m.in. na problem obciążenia Sądów upadłościowych upadłościami konsumenckimi oraz zmniejszenie liczby Sądów upadłościowych, wskazując: Przeciążenie sędziów upadłościowych sprawami konsumenckimi jest faktem. Liczba sądów upadłościowych została w ostatnich latach zredukowana z 47 do 30. Niestety, cierpią na tym rzeczywiste sprawy gospodarcze, profesjonalne upadłości czy restrukturyzacje, w których od trafnych i szybkich decyzji sądu zależą nawet tysiące miejsc pracy. To jest nieporozumienie, gdy Sędzia gospodarczy musi dzielić swój czas na takie sprawy.

W kontekście planowanych zmian w upadłości konsumenckiej, Mec. Tatara został przedstawiony jako ekspert zewnętrzny zespołu MS ds. nowelizacji przepisów.

Mec. Tatara wskazał również, iż nie jest mu znany choćby jeden przypadek konsumenta, który przeszedłby całą ścieżkę oddłużenia, natomiast w kontekście zmian systemowych przedstawił opinię, iż: upadłościami konsumenckimi powinny zająć się wydziały cywilne sądów rejonowych, bo przecież są bliżej obywatela i zwykłych ludzkich spraw.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem.
Wprost - artykuł wielkie zbawianie bankrutow szymon krawiec

aktualnosci