Zatwierdzenie układu w postępowaniu sanacyjnym Klienta Kancelarii

on

Z przyjemnością informujemy, że postanowieniem z dnia 18.01.2018 r. Sąd restrukturyzacyjny – Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych zatwierdził układ, przyjęty przez Zgromadzenie Wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym Klienta Kancelarii – spółki produkcyjno-handlowej z branży metali nieżelaznych.

 

aktualnosci