Kolejny pre-pack z udziałem Kancelarii

on

Z przyjemnością informujemy, ze postanowieniem z dnia 02.12.2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu zatwierdził warunki sprzedaży zorganizowanej części dużego przedsiębiorstwa z branży górniczej. Dłużnikowi w przygotowywaniu wniosku oraz na etapie sądowym doradzała nasza Kancelaria.

Wartość transakcji to ok. 11 mln złotych.

Ścisłą specjalizacją Kancelarii jest doradztwo w procedurze przygotowanej likwidacji (tzw. Pre-pack), w której Sąd jednocześnie z ogłoszeniem upadłości zatwierdza warunki sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika.

aktualnosci