Pierwsza decyzja Sądu Okręgowego w sprawie zatwierdzenia pre-packu z udziałem Kancelarii

on

Z przyjemnością informujemy o kolejnym prawomocnie zakończonym postępowaniu o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa (tzw. pre-pack) w ramach postępowania o ogłoszenie upadłości dłużnika, w którym brała udział nasza Kancelaria.

W postępowaniu tym na postanowienie Sądu upadłościowego w Krakowie zatwierdzające warunki sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika zażalenie złożył jeden z wierzycieli. W dniu 02.12.2016 r. Sąd odwoławczy – Sąd Okręgowy w Krakowie prawomocnie oddalił to zażalenie, co otworzyło inwestorowi drogę do zawarcia z syndykiem masy upadłości umowy sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego. Według najlepszej wiedzy Kancelarii jest to pierwsze w Polsce postanowienie Sądu Okręgowego wydane na skutek zażalenia na zatwierdzenie warunków sprzedaży, w którym Sąd II instancji podtrzymał decyzję o zatwierdzeniu pre-packu.

W postępowaniu przed Sądem upadłościowym jak i przed Sądem odwoławczym dłużnika reprezentowała nasza Kancelaria, której ścisłą specjalizacją są właśnie postępowania o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach postępowania o ogłoszenie upadłości.

aktualnosci