Kancelaria doradzała w jednym z pierwszych postępowań układowych w Polsce

on

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria doradzała w jednym z pierwszych w Polsce postępowań o otwarcie postępowania układowego. Postępowanie to toczyło się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydziale VIII Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych i zakończyło się wydaniem 14.11 br. postanowienia o otwarciu postępowania układowego.

Postępowanie układowe jest jednym z 4 postępowań restrukturyzacyjnych dostępnych od stycznia br. dla przedsiębiorców znajdujących się w kryzysie. Ich celem jest przeprowadzenie restrukturyzacji – głównie poprzez zawarcie układu z wierzycielami, ale także innymi środkami, do których ułatwiony dostęp daje ustawa – Prawo restrukturyzacyjne.

aktualnosci