Prawomocnie zatwierdzony układ, w którym Kancelaria doradzała przy formułowaniu propozycji układowych

on

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 07.11.2016 r. Sądu upadłościowy stwierdził prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli Klienta, któremu Kancelaria doradzała w zakresie sformułowania ostatecznych propozycji układowych. Doradztwo Kancelarii koncentrowało się na sformułowaniu propozycji układowych, pod kątem ich zgodności z krajowym i europejskim prawem dotyczącym pomocy publicznej.

Warto zaznaczyć, że w wypadku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, gdy restrukturyzacji na mocy układu podlegać mają także wierzytelności publicznoprawne, wymogiem koniecznym dla ich zatwierdzenia przez Sąd jest zgodność z przepisami prawa dotyczącymi pomocy publicznej bądź też wykazanie w sposób określony właściwymi unijnymi i krajowymi regulacjami, tj. przez przeprowadzenie testu prywatnego wierzyciela lub testu prywatnego inwestora, że układ nie będzie stanowił niedozwolonej pomocy publicznej.

W zakresie oceny przesłanek testu prywatnego wierzyciela Kancelaria i Klient współpracowały z kancelarią ekspercką Marcina Kubiczka (http://kubiczekm.com/).

aktualnosci