Letter of comfort: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

28 września, 2020

Letter of comfort: definicja

Letter of comfort – zwany czasem również letter of intent – to w dość dosłownym tłumaczeniu list intencyjny.

Jest to rodzaj „słabego” zobowiązania, czyli generalnie potwierdzenie woli zawarcia umowy, lub tylko woli jej negocjacji w dobrej wierze. Listy intencyjne są wykorzystywane także w praktyce upadłościowo-restrukturyzacyjnej – np. przy chęci nabycia od syndyka distressed assets.

Czytaj także: Pari passu: definicja

Przykładowe użycie pojęcia letter of comfort

Przykładowe użycie to: „Rozpoczniemy negocjacje ze spółką-córką niezwłocznie po tym, jak matka podpisze z nami letter of comfort„.

Najnowsze wpisy

Archiwa