Pari Passu: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

on

Pari Passu: definicja

Pisaliśmy już na blogu o pojęciu super senior, z którym związane jest także alternatywne wyrażenie pari-passu, trochę przeciwstawne do super senior, gdyż oznacza wywodząc tłumaczenie jeszcze z języka łacińskiego „równym krokiem„.

Jest to takie ustrukturyzowanie transakcji, lub np. pozycji wierzycieli, gdzie są oni równorzędni – przykładowo w ramach poszczególnych kategorii zaspokojenia w postępowaniu upadłościowym.

Przykładowe użycie pojęcia pari passu:

Przykładowe użycie to np. fragment opisujący system prawa dot. niewypłacalności, i wskazanie: „W polskim porządku prawnym, zdarza się takie ustrukturyzowanie transakcji nowego finansowania, w którym czasem korzysta się z opcji super senior, a czasem odwrotnie, wykorzystywane jest pari-passu, bez uprzywilejowania którejś z grup”.

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego